Opublikowano

Sprawozdanie z pracy logopedy

sprawozdanie z pracy logopedy

Sprawozdanie z pracy jest jedną z form dokumentowania działań logopedów pracujących w polskim resorcie oświaty. Sposób dokumentowania, jego forma i terminy przygotowania dokumentów powinny być  ustalone wspólnie z dyrektorem placówki, jednak warto zaproponować dyrektorowi rozwiązania w tym zakresie. Z pewnością ucieszy go taka aktywność terapeuty oraz to, że można coś usprawnić.

Jaka powinna byćforma sprawozdania?

Na pewno pisemna. Przyjęło się też, że sprawozdanie z pracy logopedy przygotowuje się w formie opisowej. Jednak bazując na własnych doświadczeniach proponuję Ci wprowadzenie trochę innej formy. W kursie „Jak efektywnie pracować i nie dać się zwariować” znajdziesz wiele wartości, a jedną z nich są szablony, w tym szablon sprawozdania, który szybko wypełnisz nie tracąc czasu na „opisówkę”.

Sprawozdanie z pracy logopedy – Jak często trzeba je sporządzać?

Zwykle dwa razy do roku – na zakończenie pierwszego semetru oraz na koniec roku szkolnego. Dyrektor może ustalić, że przygotowanie takiego sprawozdania odbywa się raz w roku – na zakończenie roku szkolnego.

Co powinno zawierać sprawozdanie z pracy logopedy?

Przepisy nie regulują, jakie dokładnie informacje powinno zawierać takie sprawozdanie. Najbezpieczniej jest przyjąć, że powinno odzwierciedlać, co konkretnie logopeda we wskazanym okresie robił w danej placówce, jakim czynnościom poświęcał czas.

Oto lista pytań, która pomoże Ci przygotować sprawozdanie z pracy logopedy w przedszkolu lub szkole

  • Jaki okres obejmuje sprawozdanie?
  • Kto prowadził opiekę logopedyczną w tym czasie?
  • Jakiego rodzaju pomoc była udzielana? – opieka logopedyczna w formie profilaktyki, terapii, pedagogizacji i wsparcia dla rodziców.
  • Ile godzin zajęć przeprowadzono? – ile poświęcono na wspomniane wyżej formy pomocy (profilaktykę, terapię, pedagogizację i wsparcie).
  • Ilu uczniów objęto bezpośrednią opieką logopedyczną? Jaki stanowią procent wszystkich uczniów?
  • Jakie trudności w mowie i komunikacji mieli uczniowie objęci opieką logopedyczną? – warto wymienić konkretne wady i zaburzenia mowy, trudności komunikacyjne. Można te dane ująć procentowo – ile procent dzieci objętych opieką logopedyczną zmaga się z tego rodzaju trudnościami.
  • Jakie cele terapeutyczne lub profilaktyczne były realizowane we wskazanym okresie?
  • Ile dzieci kwalifikuje się do dalszej opieki logopedycznej? Ile dzieci nie wymagają dalszej pomocy logopedy?

Podsumowanie

Mijający rok był rokiem pandemii. Można pokusić się o wyliczenie, ile dzieci korzystało z terapii logopedycznej online na spotkaniach bezpośrednich, a ile (nie mając takiej możliwości) – tylko w formie porad lub samodzielnej pracy w domu na podstawie przesyłanych materiałów. Otrzymamy wówczas obraz, jak skutecznie możemy dotrzeć z pomocą psychologiczno – pedagogiczną w okresach trudnych i wyciągnąć z tych informacji wnioski na przyszłość.

Chwila, gdy przygotowujemy sprawozdanie z naszej pracy to dobry moment na refleksję, czy nasze metody i organizacja pracy pomagają nam w podnoszeniu jej efektywności, czy jednak może warto zająć się tymi sferami, by w przyszłym roku szkolnym / semestrze wypracować lepszy system organizacji pracy?