Opublikowano

Dziennik zajęć logopedycznych w pytaniach i odpowiedziach

Pracując w placówkach oświatowych na stanowisku logopedy trzeba prowadzić dziennik zajęć logopedycznych. Jest to podstawowy dokument, w którym logopeda zapisuje przebieg prowadzonych przez siebie czynności zawodowych. Ma on coraz częściej postać elektroniczną, ale wersje papierowe chętnie wykorzystywane przez mniejsze placówki też mają się dobrze. Wokół prowadzenia dziennika powstaje mnóstwo wątpliwości. Zebrałam je w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że zmniejszą one choć częściowo Twoją niewiedzę.

Kto kupuje dziennik zajęć logopeda czy dyrektor?

Dzienniki zakupuje placówka oświatowa ze środków przyznanych w ramach dotacji oświatowej. Jeśli zaś chodzi o to, kto wybiera dziennik, odpowiem – to zależy. Dyrektor może sam zdecydować o wyborze konkretnego dziennika i nie musi w tej sprawie liczyć się z opinią logopedą.

Czy logopeda ma wpływ na wybór dziennika?

Jest to kwestia umówienia się z dyrektorem. Są placówki, w których dyrektor bez konsultacji dokonuje wyboru, są też inne, w których dyrektor konsultuje z logopedą jego preferencje. Jeśli zależy Ci na tym, aby mieć wpływ na rodzaj dziennika, spróbuj porozmawiać o tym z dyrektorem przed dokonaniem przez szkołę zaopatrzenia. Czasem dyrektor zleca logopedzie zakup dziennika na placówkę, ale koszty ponosi placówka.

Jaki dziennik zajęć wybrać, na co zwrócić uwagę?

Po pierwsze: ilość osób, które można wpisać na listę w dzienniku. Jeśli masz dużo podopiecznych, wybierz raczej takie, które zawierają listę na kilkadziesiąt osób.

Po drugie: na szczegółowość. Dzienniki różnią się między sobą między innymi poziomem szczegółowości. Większy poziom szczegółowości, to mniej dokumentacji dodatkowej. Większy poziom ogólności może spowodować potrzebę prowadzenia obszerniejszej dokumentacji dodatkowej, jak na przykład karty postępów w terapii.

Co wpisywać w tematy zajęć?

W niektórych dziennikach są rubryki zatytułowane „Temat zajęć”. Sugerując się tym, co jest w dziennikach przedmiotowych możesz mieć chęć nazwania swoich zajęć jednym konkretnym tematem. Nie musisz tego robić.  Naszym logopedycznym tematem zajęć mogą być obszary, które stymulujemy.

Co wpisać w rubrykę program terapii?

To zależy to od ilości podopiecznych, wpisanych do danego dziennika oraz od ilości miejsca. Im mniej miejsca, tym bardziej ogólnie formułujemy program terapii. W niektórych dziennikach jest miejsce tylko na kilka zdań. Można zastosować zabieg upraszczający zapis nazywając terapię ogólnie, na przykład „Terapia rotacyzmu” i wymienić dzieci, które jej podlegają. Analogicznie w przypadku innych rodzajów terapii.

Czy dziennik trzeba prowadzić dla wszystkich podopiecznych czy tylko dla tych z opiniami?

Dziennik prowadzimy dla wszystkich podopiecznych, którzy są pod naszą opieką, bez względu na to, czy mają opinię z poradni czy też nie. Jeśli obejmujesz terapią dzieci z opiniami i podopiecznych, których kwalifikujesz samodzielnie, wpisujesz jednych i drugich. W końcu każde zajęcia logopedyczne to Twoja praca, którą według przepisów oświatowych masz obowiązek dokumentować.

Jaki dziennik jest najlepszy?

Nie ma czegoś takiego. Najlepszy jest dziennik to ten, który odpowiada Tobie. Prawdopodobnie będziesz musiała przetestować wiele z nich zanim odnajdziesz ten, który najbardziej spełnia Twoje oczekiwania. Nie sugeruj się tym, co mówią inni.

Co zrobić, gdy w dzienniku zabraknie stron do wpisywania treści zajęć na przykład na miesiąc przed końcem roku?

Założyć nowy (bez względu na moment roku). To jest dokument. Nie można w nim nic doklejać, korygować, kserować tabelek i wkładać, bo nie będą integralną częścią dokumentu.

Czy muszę mieć dziennik, który nazywa się dziennik do zajęć logopedycznych, czy wystarczy uniwersalny dziennik do zajęć pozalekcyjnych (tzw. ogólny)

Korzystanie z uniwersalnego dziennika zajęć pozalekcyjnych jest prawidłowe, chociaż może wymagać prowadzenia dodatkowej indywidualnej dokumentacji podopiecznych. Więcej o dokumentacji logopedycznej znajdziesz w kursie “Jak efektywnie pracować i nie dać się zwariować”.

Czy mam wpisywać do dziennika dzieci,  jeśli jeszcze nie mam przeprowadzonych do końca badań przesiewowych i nie mam zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach?

W takiej sytuacji lepiej zaczekać na zakończenie badań przesiewowych oraz zgody rodziców. Gdy lista będzie zamknięta zapisuje się podopiecznych w kolejności alfabetycznej. Zgody od rodziców na udział w zajęciach coraz częściej pobierane są automatycznie od wszystkich na przykład podczas zapisu dziecka do przedszkola, bez względu na to, czy potrzebuje tych zajęć czy nie. Zapytaj dyrektora, czy takiej zgody już nie zbierał. Jeśli tak, nie dubluj.

A co jeśli w środku roku szkolnego na terapię dojdzie nowe dziecko? Gdzie mam je zapisać w dzienniku? Czy przepisywać dziennik, żeby było alfabetycznie?

Ależ skąd! Nie popadajmy w absurd. Dopisujesz je na końcu listy i kropka.

Mam 5 grup po cztery osoby każda. Czy dla każdej grupy dzieci trzeba zakładać osobny dziennik?

Nie. Możesz wpisać wszystkie do jednego dziennika o ile zawiera miejsce dla tylu osób.

Czy oprócz dzienników trzeba jeszcze coś prowadzić?

To zależy od szczegółowości dziennika. Jeśli dziennik jest bardzo ogólny, warto założyć dla każdego z podopiecznych teczkę lub choćby wspomnianą kartę postępów w terapii, aby wiedzieć, na jakim etapie terapii jest dziecko.

Dziennik zajęć logopedycznych – podsumowanie

Prowadzenie dziennik zajęć logopedycznych budzi wiele wątpliwości. Ale nie tylko to powinno być w centrum Twojej uwagi. Dziennik ma dokumentować Twoją pracę jako logopedy. Istotne jest, jak zorganizujesz sobie tę pracę, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty i samemu się przy tym nie wypalić. Pracując z grupami terapeutycznymi, organizując profilaktykę logopedyczną i współpracując z rodzicami, masz wiele obszarów, w których działania warto sobie świadomie zaplanować.